Menu
Odisee
Zelf aan de slag met mijn ondersteuning

Informatie

 

  post-its op muur

  Mijn ondersteuningsplan

  Jouw ondersteuningsplan geeft een overzicht van je leven op verschillende vlakken, zoals wonen, werken, gezondheid, ... Het is een samenvatting van:

  • wat jij belangrijk vindt,
  • wat er goed gaat,
  • wat je wil veranderen,
  • en hoe je dat wilt.

  Met je ondersteuningsplan kan je op zoek gaan naar gepaste ondersteuning, zowel van je omgeving, als van meer gespecialiseerde hulp. 

  Opmaken van een ondersteuningsplan kan een overweldigend werk zijn. 

  Deze website bevat tientallen thema's met vragen over alle belangrijke aspecten van je leven en je ondersteuning. 

  Voor wie is deze website bedoeld?

  Je hebt een beperking of een vermoeden van een beperking.

  Voorbeelden: een autismespectrumstoornis  (ASS), een licht-verstandelijke beperking, een auditieve of visuele beperking, een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een fysieke beperking, ... 

  Je kunt deze website gebruiken om een overzicht te krijgen van jouw leven en ondersteuning.

  Ofwel doe je dit alleen, ofwel vraag je iemand die jou goed kent om je hierbij te helpen (bijvoorbeeld bij het lezen van de vragen, antwoorden geven, doorklikken, ... ).

  Je helpt iemand met een (vermoeden van) beperking bij het gebruiken van deze website.

  Je hebt geen professionele ervaring nodig, maar je hebt een band met de persoon met een (vermoeden van) beperking (vb. familie, een vriend(in), een assistent, ...).

  Lees eerst de aandachtspunten.